اگر دبير رياضی بودم ثابت می کردم که چگونه شعاع نگاهت به قلبم وارد شد ...

اگر دبير شيمی بودم با عشق تو محلول محبت را توليد می کردم ...

اگر دبير دينی بودم می دانستم که بعد از خدا تنها تو را می پرستم ...

اگر دبير جغرافيا بودم می دانستم که خوش آب و هوا ترين منطقه دنيا آغوش گرم توست.

اگر دبير زبان بودم با زبان بی زبانی می گفتم که دوستتتتتتتتت دارم .............

  
نویسنده : مريم ; ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥