گريه کردم تا بدونی زندگی بی غم نميشه ... اگر دستم را بگيری از غرورت کم نميشه ... ساکت و صبور و عاشق ... وقتی حوصله نداری ... پيش حرفهای دل من حرف عشق رو کم می آوری ... لحظه هام تلخ و حقيرن وقتی قهری با دل من ... کاش چشمات يک جاده می زد از دل تو تا دل من ...

 

  
نویسنده : مريم ; ساعت ٥:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٥