دختری را می شناسم که هر شب برای ستاره ها شعر می خواند و آنها به او زبان آسمانی می آموختند ؛ روزی پرسيدم ! ديشب چه واژه ای آموختی ؟

شرمنده نگاهم کرد و چشمک زد . بله او همنشين ستاره ها شده بود ...

  
نویسنده : مريم ; ساعت ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥