يک داستان ...

به چشمي اعتماد كنيم ... كه به جاي صورت به سيرت تو مي نگرد ... به دلي دل بسپاريم ... كه جاي خالي برايت داشته باشد ... و دستي را بپذيريم ... كه باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد است ...

50.gif گل مريم 50.gif

باد سرد خزاني گل برگهاي گل مريم را به آهستگي تكان داد . مريم ناله كنان خبر دوري خود را همراه باد خزاني به گوش بلبل شيدا ، آن عاشق مهجور فرستاد ... پرنده زيبا با دل كوچك و پر از طپش خود جسم نحيف و بي رمقش را به مريم رساند ... و ناله و زاري آغاز كرد ... اي جفا پيشه اين چه وقت دوري كردن است ... من چگونه درد هجران تو را تحمل كنم ...بيچاره گل مريم ، شبنم خزاني را از ديده فرو باريد ... و به دلداري از بلبل شيدا پرداخت ... و گفت : هنوز چند صباحي از وقت وصال باقي است ... و تو مي تواني دمي كوتاه از مصاحبت من لذت ببري ... دقايقي چند نگذشته بود كه باغبان پير با صورت چروكيده ... و ابروان سپيد پر پشت ... در حالي كه از شدت تاثر چين و چروك صورتش دو چندان شده بود زمزمه كنان ، پيش آمد ... و در حالي كه كارد تيز و بران خود را در برابر ديدگان دريده و اشك آلود عاشق بر گردن ظريف معشوقه گذاشته بود ، پاسخ داد : عمر تو با سپري شدن فصل بهار ، پايان پذيرفته ... و من تاب و توان ندارم ... كه مرگ تدريجي تو را تماشا كنم ... به اين جهت از گلستان خزان شده دورت مي كنم ... و از معشوقت جدا مي كنم ... و به كسي كه مي خواهد تو را به دخترك زيبا رخ شوخ چشمي هديه كند تسليم ميكنم ... باغبان دسته گل مريم را به من داد ... ولي هنوز در فراق بلبل شبنم هاي خزاني از چهره گل بر دستهاي من چكيد و مرا به ياد اشك هاي گرمي كه شبي او از ديدگان زيبايش افشانده بود مي افكند ... نگاهي به گلستان كردم ... باغبان پير در آن دور دستهاي مشغول كندن چاله كوچكي بود و با خود مي گفت : اي بلبل زيبا ... اي عاشق بيچاره ... تو نيز در دل خاك سرد مانند هزاران عاشق ناكام ديگر به خواب ابدي فرو رفتي ...

49.gif سخن آخر امروزم را از حرفهاي دل يكي از دوستان خوبم مي نويسم البته اينقدر دلم براي مهرداد عزيزم ... برادر مهربانم تنگ شده كه الان حرف دل خودم هم هست ...

كاش بودي تا دلم تنها نبود ... تا اسير غصه فردا نبود ... كاش بودي تا نگاه خسته ام بي خبر از موج درياها نبود ... كاش بودي تا دو دست عاشقم ... غافل از لمس گل مينا نبود ... كاش بودي تا زمستان دلم ... اينچنين پر سوز و پر سرما نبود ... كاش بودي تا فقط باور كني بعد تو ... اين زندگي زيبا نبود ...  08.gif11.gif

/ 0 نظر / 16 بازدید