برای دل خودم ... شايدم ...

50.gif امروز سخن اول و آخرم همین شعر ... شاید شنیده باشیدش ... ولی نه با گوش جان ...

تقدیم به همه دوستان خوبم ... همین طور خودم ... 50.gif

من دیگه خسته شدم بس که چشمام بارونیه ...

از دلم تا کی فضای غصه رو مهمونیه ...

من دیگه بسه برام تحمل این همه غم ...

بسه جنگ بی ثمر برای هر زیاد و کم ...

وقتی فایده ای نداره ، غصه خوردن واسه چی ... ؟؟؟؟؟؟؟

واسه عشقهای تو خالی ساده مردن واسه چی ... ؟؟؟؟؟؟؟

نمی خوام چوب حراجی رو به قلبم بزنم ...

نمی خوام گناه بی عشقی بیفته گردنم ...

نمی خوام در به در پیچ و خم  این جاده شم ...

واسه آتش همه یک هیزم آماده شم ...

یا یک موجود کم و خالی پر افاده شم ...

وایسا دنیا ... وایسا دنیا ... من می خوام پیاده شم ...

همه حرف خوب می زنند ... اما کی خوبه این وسط ؟؟؟؟؟؟؟؟

بد و خوبش با شما ... ما که رسیدیم ته خط ...

قربونت برم خدایا ... چقدر غریبی رو زمین ...

آره دنیا ما نخواستیم ... دل و با خودت نبین ...

این همه چرخیدی و چرخوندی آخرش چی شد ؟؟؟؟؟؟؟

اون بلیط شانس .... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

همه درویش ... همه عارف ... جای عاشق پس کجاست ... ؟؟؟؟؟؟؟

این همه طلسم و ورد ... جای خوش دنیا کجاست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 14 بازدید