۲۵ بهمن ( روز عشق ) را به همه عاشق های واقعی تبريک می گويم ...

یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد ... نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد ( به قول دوستان به قلب کسی قفل نزنم اگر کلیدش را ندارم ) ... راهی نروم که بی راهه باشد ... خطی ننویسم که آزار دهد کسی را ... یادم باشد که روز و روزگار خوش است ... همه جهان رو به راه و بر وفق مراد ... تنهای تنها دل ما نیست ... آره ...

08.gif داستان عشق ...

پایش را با اشتیاق در دست می گیرد ، زانویش را در آغوش می کشد ... و از شور عشق میگرید ... و اگر چه کلامی بر زبان نرانند ... با دلهایشان به یکدیگر پاسخ می دهند ... و به آهستگی می گریند ... اشاره می کنند ... سر تکان می دهند و با قلب های همدیگر سخن میگویند ... دست یکدیگر را می گیرند ... و به آرامی به سوی در خروج می خزند ... شادند که به سوی مرگ می روند ... عمری که بر آنها ماند ... به کوتاهی جرقه است ... که از سنگ چخماق می جهد ... بدرود ای جهان ... بدرود ای شب ... ما که راه مرگ را می سپاریم ... به چه مانندیم... به شبنم یخ زده ای که به گورستان می رود ... و با گامی که بر آن بنهی محو میشود... این رویای ، رویا چه غم انگیز است ... آیا تو زنگ ها را می شمری ؟ زنگ هفت ضربه را که شش ضربه آن نشانه رسیدن سحر است ... و ضربه دیگر واپسین ضربه خواهد بود ... ضربه واپسین را در زندگی خواهیم شنید ... و آن نوای سعادت بخش نابودی است ... بدرود اما نه فقط با ناقوس ... برای آخرین بار به گیاه و درخت و آسمان می نگریم ولی ابرها بی خبر از ما به راه خود می روند ...

49.gifسخن آخر ...

خدایا به من زیستی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشت حسرت نخورم ... و مردنی عطا کن که در بیهودگی آن سوگوار نباشم ... بگذار تا آن را من خود انتخاب کنم ... اما چنانکه تو دوست داری ... آمین ...

/ 0 نظر / 18 بازدید