از طرف يک دوست 01.gif

فرشتگان روزی از خدا پرسيدند !

بار خدايا تو که بشر و مخلوقت را اينقدر دوست داری ، غم را ديگر چرا آفريدی ؟

خداوند در جوابشان گفت : غم را به خاطر خودم آفريدم ، چون اين مخلوق من که خوب می شناسمش ، تا غمگين نباشد به ياد خالق نمی افتد ...

خدايا در همه حال دوستت دارم ( اين هم جواب من ) 07.gif

/ 0 نظر / 4 بازدید